Ode

Het is tijd
voor de wilde, wijze, oude vrouw
die onconventioneel
en altijd waarheid-zoekend
lak heeft aan maatschappelijke normen
en diep geworteld in de aarde
en haar eigen bron verblijft
waar zij als belichaamde ziel
in onmetelijke wijsheid
alles accepterend en
onvoorwaardelijk liefhebbend
radicaal dienstbaar
aan het leven is.

augustus 2022