Hart

De tijd verstrijkt om ons heen
De kinderen groeien en het gras wordt weer gemaaid
Sterren en kometen schieten razendsnel langszij
en laten diepe sporen achter in het oppervlak
Ingesleten patronen komen vrij
na eeuwenlang geworstel
En iemand zal ooit weet hebben
van alle tranen die vloeiden
Het vuur brandt fel, hoger en hoger
zodat de feniks eindelijk verrijzen kan
Want daar…in het hart is de verbinding
op een plek waar nog niemand is geweest
een onontgonnen gebied zonder kaart
waar vertrouwen, respect en intimiteit leven
En licht en plezier de basis vormen
van een nieuwe tijd.

December 2012